Varstvo osebnih podatkov

1. UVOD

Izjava o varstvu osebnih podatkov velja za obdelavo vseh osebnih podatkov v družbi SIJ SUZ d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, Slovenija (v nadaljevanju: družba), in vključuje podatke o kupcih, strankah in ostalih posameznikih, ki so izrazili željo po sodelovanju (v nadaljevanju: deležniki).

Družba je upravljavec obdelav osebnih podatkov deležnikov. V nadaljevanju vam sporočamo, za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke, ter podajamo ostale informacije, ki bi vas zanimale. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo prek kontaktnih podatkov, navedenih v 9. točki te izjave. 
Ta izjava o varstvu osebnih podatkov velja od 23. 5. 2018. Nazadnje je bila posodobljena 23. 5. 2018. Vsebina te izjave se lahko kadar koli spremeni, zato je njena zadnja različica vedno dostopna na naši spletni strani www.sij.suz.si. Če bi v izjavi prišlo do sprememb, ki bi pomembno vplivale na obdelavo vaših osebnih podatkov, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

2. ZA KATERE NAMENE OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Družba obdeluje vaše osebne podatke, ko poslujete z nami, uporabljate naše spletne strani ali aplikacije oziroma kakor koli sodelujete z nami za naslednje namene: 
A. izvajanje pogodbenih odnosov, kar vključuje vodenje in izvajanje naročil in pogodbenih aktivnosti;
B. trženje, kar vključuje upravljanje baze osebnih podatkov in pošiljanje ponudbe prek naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, telefona ali osebno;
C. marketinške aktivnosti, kar vključuje oglaševanje prek različnih komunikacijskih kanalov, kot so naslovljena direktna pošta, elektronska pošta, tekstovna sporočila prek mobilnih telefonov, telefonski klici, spletna stran, družbena omrežja in podobno;
D. izvajanje raziskav zadovoljstva kupcev in drugih trženjskih raziskav z namenom neprestanega izboljševanja internih postopkov in ponudbe;
E. izvajanje nagradnih iger, ki vključujejo žrebanja in objavo podatkov o izžrebancih;
F. zbiranje in obdelava osebnih podatkov, pridobljenih na promocijskih dogodkih in strokovnih konferencah.

3. KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Družba hrani podatke o deležnikih za obdobje, ki je potrebno za dosego določenega poslovnega namena, in v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo. Po zaključku veljavnega roka hrambe se podatki varno izbrišejo oziroma uničijo, anonimizirajo ali prenesejo v arhiv (razen če to prepoveduje zakon ali veljaven načrt hrambe zapisov).

4. KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

Družba osebnih podatkov deležnikov ne posreduje tretjim osebam, razen:

  • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom družbe (npr. vzdrževanje IT sistemov, administriranje spletne strani ...);
  • državnim organom, na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve, za potrebe vodenja konkretnega postopka.

5. KAKO SO VAŠI OSEBNI PODATKI ZAVAROVANI?

Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne ukrepe varovanja podatkov. To pomeni, da izvajamo organizacijske, fizične in tehnične ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do osebnih podatkov.


6. KAKO UVELJAVLJATE SVOJE PRAVICE DO VARSTVA OSEBNIH PODATKOV?

Kot posameznik imate pravico zahtevati pregled nad svojimi osebnimi podatki, pod določenimi pogoji pa tudi njihov popravek in/ali izbris. Poleg tega lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. 
Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se obrnite na nas prek kontaktnih podatkov, navedenih v 9. točki te izjave.

7. ALI LAHKO UMAKNETE SVOJO PRIVOLITEV?

Po tem, ko ste podali svojo privolitev, jo lahko kadar koli umaknete. Če želite umakniti svojo privolitev, se obrnite na nas prek kontaktnih podatkov, navedenih v 9. točki te izjave 

8. KAKO VLOŽITI PRITOŽBO?

Če se želite pritožiti glede ravnanja družbe z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo prek kontaktnih podatkov, navedenih v 9. točki te izjave.


9. KAKO LAHKO STOPITE V STIK Z NAMI?
Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite to izjavo. Za vsa vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se lahko obrnete na naslov: SIJ SUZ d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, Slovenija, Slovenija, Varstvo podatkov, ali na elektronski naslov: privacy@suz.si.